Contract Terms

TURKISH

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

  1. TARAFLAR

1.1. ACENTE ÖZAY TURİZM EMLAK İNŞAAT VE TİC. LTD.ŞTİ.
Adres: Ulucami mh. Emeksiz cad. no:8 Köyceğiz/MUĞLA
Tel: 0 (530) 242 90 83
e-Posta: [email protected]
Mersis No: 631 065 1523
TÜRSAB A Sınıfı Acente Belge No: 3968

1.2. MÜŞTERİ Kimlik bilgileri ilgili web sayfasından online doldurularak bilgilerin doğruluğu beyan ve taahhüt edilmiş olan kişi

1.3. Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesinde imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan Müşteri(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Müşteri(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılacak olup Ön Bilgilendirme Formunu da okumuş/imzalamış sayılacaktır.

  1. KONU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, Acente’nin Müşteri’ye www.ayakligol.com adlı kendisine ait internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, Müşteri’nin belirtilen nitelikleri ve fiyatını okuyup işaretleyerek onayladığı hizmetin ifa ve ödeme şekli ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

2.2. Sözleşme konusu hizmet, Müşteri’nin nitelikleri ve satış fiyatını okuyup işaretleyerek onayladığı taşınmazda tatil yapmasına olanak sağlayan konaklama hizmetidir. İşbu hizmetin kapsamı, nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. (Konaklama hizmetine konu edilen taşınmaz, bundan sonra kısaca “Ev” olarak anılacaktır.)

2.3. Müşteri, sitede işaretlenerek belirtilen tarihler arasında ve işaretlenerek belirtilen Ev’de konaklama yapacaktır.

  1. ÖDEME VE ŞEKLİ

3.1. Müşteri’nin, www.ayakligol.com adlı sitede sunulu olup da görsellerini ve tüm detay bilgilerini inceleyip okumasına imkan bulabileceği Ev’in belirtilen fiyatları üzerinden tarih aralıklarını işaretlemesi suretiyle kendisine gönderilecek linkte belirtilen toplam ücreti aşağıdaki şekilde ödemesigerekmektedir.

3.1.a. Müşteri, kendisine gönderilen linkte belirtilen ÖN ÖDEME miktarını Acente’nin ilgili sitede belirttiği şekilde Acente’nin kendi banka hesabına yatıracaktır. Acente tarafından faturalandırılmakla mükellef olunan miktar bu miktar kadardır.

3.2. Müşteri, geri kalan ödemeyi Ev’ e girişte Ev Sahibi’nin belirteceği banka hesabına yatırmakla

mesuldür. Ev’e girişte ilgili kişiye veya Ev Sahibine belirtilen miktarda depozito ödemesi yapılır. Bu ödeme herhangi bir hasar olmadığı sürece çıkışta aynen Müşteri’ye iade edilir. Hasar yukarıda belirtilen ücreti geçerse, bu ücreti Ev Sahibi’nin veya Acente’nin müşteriden talep etme hakkı saklıdır.

  1. İPTAL HALLERİ VE SÜRELER

4.1. Önceden öngöremeyeceği ve istenmeyen haller nedeniyle yapmış olduğu rezervasyonunu iptal etmesi durumunda Ev’e giriş tarihinden en az 15 gün önce Acente’ye durumu bildirmesi gerekir. Bu durumda Acente’ye ödenmiş olan rezervasyon ücreti geri iade edilmeyecektir.

4.2. Müşteri, konaklama başlangıç tarihine 5 ile 15 gün arası bir süre varken iptal bildirimi yaparsa Ev’in geri kalan toplam konaklama ücretinin %50’sini ödemekle yükümlüdür.

4.3. Müşteri, konaklama başlangıç tarihine 0 ile 5 gün arası bir süre varken iptal bildirimi yaparsa veya hiç bildirim yapmadan tatilini iptal ederse Ev’in geri kalan toplam konaklama ücretinin %100’ünü ödemekle yükümlüdür.

  1. DİĞER HÜKÜMLER

5.1. Bu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu kanuna dayanılarak çıkartılan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamakta olup iş bu ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNU KABUL ETMEKLE MÜŞTERİ, SÖZLEŞMEYE KONU KONAKLAMA HİZMETİ SATIN ALIMI İŞLEMİNİ ONAYLADIĞINI, GEREKLİ ŞARTLARIN GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE ALIM KONUSU BEDELİ VE BELİRTİLEN EK ÜCRETLERİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINA GİRECEĞİNİ VE BU KONUDA BİLGİLENDİRİLDİĞİNİ PEŞİNEN KABUL EDER.

5.2. Taraflarca işbu sözleşme online şekilde imzalanmış sayılmakta ise de tarafların sözleşmeyi tekrar okumak için bastırmalarına karar verilmiştir.

5.3. İhtilaf olduğu takdirde anlaşmazlığın çözülmesi için Köyceğiz Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.